MENU

KONKURS PLASTYCZNY WYNIKI KONKURSU - I EDYCJA 2010 WYNIKI KONKURSU - II EDYCJA 2011 WYNIKI KONKURSU - III EDYCJA 2012 WYNIKI KONKURSU - IV EDYCJA 2013 WYNIKI KONKURSU - V EDYCJA 2014 WYNIKI KONKURSU - VI EDYCJA 2015

KONKURS PLASTYCZNY

WYNIKI KONKURSU - III EDYCJA 2012

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”

ETAP POWIATOWY

MECENAT:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu wraz z organizatorami Jadwigą Sosnowską i Jackiem Sokołowskim serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom - uczniom, którzy nadesłali swoje prace plastyczne oraz ich opiekunom za udział w III edy­cji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”.

KOMISJA KONKURSOWA Z PRZYJEMNOŚCIĄ PODZIWIAŁA WASZE ZDOLNO­ŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNE, KTÓRE SĄ DOBRĄ PODSTAWĄ DO DALSZEGO DOSKONALENIA.

ŻYCZYMY KONSEKWENCJI W DĄŻENIU DO CELU ORAZ SPEŁNIENIA ARTY­STYCZNYCH MARZEŃ.

GRATULACJE!!!

Wyniki konkursu

Na konkurs wpłynęło 211 prac plastycznych we wszystkich kategoriach.

·         KATEGORIA - PRZEDSZKOLA

Na konkurs wpłynęło 59 prac plastycznych.

·         KATEGORIA – KLASY I - III

Na konkurs wpłynęło 61 prac plastycznych.

·         KATEGORIA – KLASY IV - VI

Na konkurs wpłynęło 91 prac plastycznych.

Komisja konkursowa po wnikliwej analizie prac, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.

KATEGORIA - PRZEDSZKOLA

I miejsce

 • NIKOLA DOŁĘGA – PP nr 9 w Łomży – OPIEKUN: Ewa Grądzka, Agnieszka Iwanowska
 • KORNELIA BORYSZEWSKA, IGOR KARWOWSKI – Oddział Przedszkolny przy SP w Podgórzu – OPIEKUN: Anna Stasik
 • ALEKSANDRA ZARĘBA – PP nr 15 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Matkiewicz, Marta Mali­nowska
 • MAGDALENA SROCZYŃSKA – PP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - OPIE­KUN: Wiesława Boguska, Bożena Milewska

II miejsce

 • JULIA MARIA MROZOWSKA - PP nr 10 w Łomży – OPIEKUN: Iwona Jankowska, Ja­goda Brulińska
 • LIWIA LITWIŃCZYK – PP nr 9 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Grądzka, Agnieszka Iwanow­ska
 • ALEKSANDRA BRZEZIAK – Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowogród - OPIEKUN: Gabriela Wysocka
 • NATALIA NAWROCKA - PP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - OPIEKUN: Anna Kalinowska, Jolanta Grabowska, Kinga Makowska
 • DAWID KRASKA, DAMIAN CHROSTOWSKI - Oddział Przedszkolny przy SP w Sławcu – OPIEKUN: Jacek Sokołowski

III miejsce

 • MARIA JANKOWSKA - Oddział Przedszkolny przy SP w Kupiskach – OPIEKUN: Małgo­rzata Kołakowska
 • ALEKSANDRA JANKOWSKA – PP Nr 10 w Łomży - OPIEKUN: Wioletta Skrodzka - Nie­dbała, Edyta Tanajewska
 • ALEKSANDRA MODZELEWSKA - Oddział Przedszkolny przy SP w Wygodzie - OPIE­KUN: Elżbieta Modzelewska
 • KAROLINA DYL – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy - OPIEKUN: Emilia Szmitko, Dorota Wojewoda
 • AMELIA PIAŚCIK, ZUZANNA KOWALCZYK - Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowo­gród - OPIEKUN: Halina Kurowska
 • KUBA CWALINA - Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowogród - OPIEKUN: Grażyna Chojnowska
 • ANIELA MUCHA – PP nr 1 w Łomży - OPIEKUN: Anna Cekała, Ewa Jurzak
 • KAROLINA NOWAKOWSKA, DOROTA MODZELEWSKA - Oddział Przedszkolny przy SP w Sławcu – OPIEKUN: Jacek Sokołowski

Wyróżnienia:

 • KARINA  ŁADA, WIKTORIA KOZICKA- PP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży – OPIEKUN: Wiesława Boguska, Bożena Milewska
 • JUDYTA KUCZYŃSKA, ALEKSANDRA DREWNOWSKA – PP nr 10 w Łomży - OPIE­KUN: Beata Kościuczuk, Beata Piotrowska
 • ALEKSANDRA KOWALCZYK - PP nr 10 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Sikorska, Monika Dołęgowska
 • ANASTAZJA BUCZKOWSKA – PP nr 9 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Łazarska
 • ANNA SIEKIERDA  - PP nr 9 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Łazarska, Bożena Kozłowska
 • ANIELA CZARTORYSKA,  DAMIAN BOGUSKI, KACPER WĄDOŁOWSKI – PP nr 15 w Łomży - OPIEKUN: Ewa Matkiewicz, Marta Malinowska
 • ZUZANNA MIECZKOWSKA - Oddział Przedszkolny przy SP w Wygodzie - OPIEKUN: Elżbieta Modzelewska
 • ANNA DZBEŃSKA – PP nr 1 w Łomży - OPIEKUN: Małgorzata Zygier – Urbaniak
 • HUBERT BĄCZEK - Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowogród - OPIEKUN: Gabriela Wysocka
 • JULIA ROMANIK - Oddział Przedszkolny przy SP w Rydzewie filia w Drogoszewie - OPIEKUN: Ilona Dmochowska
 • WIKTORIA CIEŚNICKA, ROKSANA ZAKRZEWSKA - Oddział Przedszkolny przy SP w Drozdowie - OPIEKUN: Bogusława Piasecka
 • WIKTORIA TUROWSKA, FRANCISZEK CHENDOSZKO – PP nr 9 w Łomży – OPIE­KUN: Ewa Grądzka, Agnieszka Iwanowska
 • KAJA ŻYJEWSKA - PP nr 9 w Łomży – OPIEKUN: Jolanta Sokołowska, Agata Olszewska
 • PAULINA ŻELAZNA, JUDYTA KŁYS – Oddział Przedszkolny przy SP w Kupiskach – OPIEKUN: Małgorzata Kołakowska
 • AMELIA KACZKOWSKA - Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowogród - OPIEKUN: Gra­żyna Chojnowska
 • MAJA GRZYMAŁA - Przedszkole Samorządowe w ZSS Nowogród - OPIEKUN: Halina Kurowska
 • SZYMON MURZYN - Oddział Przedszkolny przy SP w Sławcu – OPIEKUN: Jacek Sokołow­ski

KATEGORIA – KLASY I - III

I miejsce

 • ŁUKASZ KARWOWSKI - SP nr 2 w Łomży – OPIEKUN: Urszula Suchodoła
 • ROKSANA SMUGARZEWSKA - SP nr 2 w Łomży – OPIEKUN: Joanna Kossakowska
 • JULIA KRYNICA – SP nr 4 w Łomży - OPIEKUN: Barbara Porwał
 • ALAN BACZEWSKI, ROKSANA PUCHALSKA – SP w Podgórzu - OPIEKUN: Sławomira Dorota Szymanowska

II miejsce

 • WERONIKA ŻELAZNA, PAULINA GRALIŃSKA - SP w Kupiskach - OPIEKUN: Dorota Wierzbowska
 • KLAUDIA ORŁOWSKA – SP w Miastkowie – OPIEKUN: Dorota Białobrzewska
 • DARIA CHOROMAŃSKA, MAŁGORZATA CHOJNOWSKA – SP w Sławcu - OPIEKUN: Jadwiga Sosnowska

III miejsce

 • PATRYK KASZUBA - SP nr 2 w Łomży – OPIEKUN: Joanna Kossakowska
 • KATARZYNA WAKÓŁOWSKA, MACIEJ CIEŚLIK, WIKTOR CYCHOL – SP w Podgórzu – OPIEKUN: Sławomira Dorota Szymanowska
 • IGOR LEMAŃSKI – SP w Pniewie - OPIEKUN: Małgorzata Dobrzyńska
 • JULIA PARZYCH - SP w Kupiskach - OPIEKUN: Dorota Wierzbowska
 • PATRYCJA SKRODZKA - SP w Miastkowie – OPIEKUN: Grażyna Mróz - Kabacik
 • MAGDALENA SIERZPUTOWSKA, ALEKSANDRA IWANIUK, ANDRZEJ MODZELEW­SKI - SP w Sławcu - OPIEKUN: Jadwiga Sosnowska

Wyróżnienia:

 • IGA MAZUREK - SP w Pniewie - OPIEKUN: Małgorzata Dobrzyńska
 • OSKAR KOSSAKOWSKI - SP w Miastkowie - OPIEKUN: Mirosława Dziekońska
 • ALEKSANDRA OSTROWSKA - SP  nr 10 w Łomży - OPIEKUN: Małgorzata Domaszew­ska
 • MATEUSZ AMBROZIAK – SP w Rydzewie filia w Drogoszewie - OPIEKUN: Hanna Trza­ska
 • BARTOSZ MATEUSZCZYK - SP  nr 10 w Łomży - OPIEKUN: Marzena Przybyszewska
 • HANNA JADCZAK - SP  nr 10 w Łomży - OPIEKUN: Barbara Nowakowska
 • RAFAŁ KORYTKOWSKI - SP w Miastkowie - OPIEKUN: Danuta Romanik
 • JULIA ZALEWSKA, AGATA PROSTEK – SP w Piątnicy - OPIEKUN: Justyna Kryszpin – Żmuda
 • ANNA KRYNICA - SP nr 4 w Łomży - OPIEKUN: Barbara Porwoł
 • PAULA DANILCZUK – SP nr 8 w Łomży - OPIEKUN: Beata Szczecińska
 • ANNA RUPACZ – ZSS w Nowogrodzie - OPIEKUN: Bogumiła Motulewicz
 • KINGA PAWELCZYK, EMILIA ORŁOWSKA - SP w Kupiskach - OPIEKUN: Dorota Wierz­bowska
 • ALEKSANDRA DYMERSKA – SP w Rydzewie – OPIEKUN: Ewa Mostył

KATEGORIA – KLASY IV - VI

I miejsce

 • NATALIA WIKTORZAK, NATALIA WIKTORIA KOPEĆ - SP w Miastkowie - OPIEKUN: Grażyna Nadrowska
 • AGNIESZKA SZYMAŃSKA - SP w Pniewie – OPIEKUN: Małgorzata Dobrzyńska
 • MANUELA GADOMSKA – SP nr 4  w Łomży – OPIEKUN: ……………..

II miejsce

 • KAROLINA MAŁACHOWSKA - SP nr 4 w Łomży - OPIEKUN: ………..
 • MARTYNA TROCHIMOWICZ - SP w Pniewie – OPIEKUN: Małgorzata Dobrzyńska
 • PAWEŁ PAWŁOWSKI – SP nr 2 - OPIEKUN: Justyna Kryszpin – Żmuda
 • OLIWIA KULIKOWSKA – SP w Rydzewie – OPIEKUN: Emilia Zaremba - Bielacka

III miejsce

 • NATALIA SKRODZKA - SP w Miastkowie - OPIEKUN: Grażyna Nadrowska
 • ALEKSANDRA SUPROŃ, KAROLINA PROŃCZUK - SP nr 4 w Łomży - OPIEKUN: An­drzej Piotrowski
 • WOJCIECH CHĘTNICKI – Zespół Szkół Specjalnych w Łomży – OPIEKUN: Agnieszka Szczech
 • KLAUDIA MAKOWSKA – SP w Sławcu – OPIEKUN: ...................

Wyróżnienia:

 • PAWEŁ NICIŃSKI - SP w Przytułach - OPIEKUN: Ewa Sacha
 • KAROL CERAN, KINGA WIŚNIEWSKA, KATARZYNA KAMIŃSKA – SP w Podgórzu - OPIEKUN: Sławomira Dorota Szymanowska
 • DAMIAN RUTKOWSKI, MACIEJ JASTRZĘBSKI – SP w Jedwabnem - OPIEKUN: Elż­bieta Borawska
 • SARA SZEKALSKA, OLIWIA MODZELEWSKA – SP w Pniewie - OPIEKUN: Małgorzata Dobrzyńska
 • WERONIKA KOSAKOWSKA, IZABELA ZATKO - SP nr 2 w Łomży - OPIEKUN: Justyna Kryszpin – Żmuda
 • EWELINA FERENC – SP w Wygodzie – OPIEKUN: Alicja Tomaszewska
 • NICOLE LENART- SP w Piątnicy – OPIEKUN: Justyna Kryszpin – Żmuda
 • JULIA DZIĘGIELEWSKA – SP nr 4 w Łomży – OPIEKUN: ………………………
 • DARIA BRULIŃSKA – SP w Drozdowie – OPIEKUN: Bogusława Piasecka
 • MARTA GAWRYCH – SP w Dobrym Lesie – OPIEKUN: Elżbieta Korwek
 • ALEKSANDRA KOSAKOWSKA – ZSS w Nowogrodzie – OPIEKUN: Anna Czarnecka
 • JUSTYNA MODZELEWSKA, MATEUSZ SIERZPUTOWSKI - SP w Sławcu - OPIEKUN: Alicja Chojnowska

Gratulujemy serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom!!! 

 MECENAT:

 

Aktuelles

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA im. Hanki Bielickiej w SŁAWCU
  ul. Długa 22
  18-414 Nowogród
 • 86 217 55 48

Fotogallery